Term of Service | About Us | Get in Touch
Special Promo
Home » Product » Oloey Quạt Không Cánh Mini PC Intel PENTIUM 4405U Windows 10 Linux Ram 8GB 120GB SSD 300Mbps Gigabit ethernet HDMI VGA 6 * USB NUC

Oloey Quạt Không Cánh Mini PC Intel PENTIUM 4405U Windows 10 Linux Ram 8GB 120GB SSD 300Mbps Gigabit ethernet HDMI VGA 6 * USB NUC

Oloey Quạt Không Cánh Mini PC Intel PENTIUM 4405U Windows 10 Linux Ram 8GB 120GB SSD 300Mbps Gigabit ethernet HDMI VGA 6 * USB NUC

US $ 182.67 US $ 182.67 0% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product Oloey Quạt Không Cánh Mini PC Intel PENTIUM 4405U Windows 10 Linux Ram 8GB 120GB SSD 300Mbps Gigabit ethernet HDMI VGA 6 * USB NUC are here :

Oloey Quạt Không Cánh Mini PC Intel PENTIUM 4405U Windows 10 Linux Ram 8GB 120GB SSD 300Mbps Gigabit ethernet HDMI VGA 6 * USB NUC,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - Oloey Quạt Không Cánh Mini PC Intel PENTIUM 4405U Windows 10 Linux Ram 8GB 120GB SSD 300Mbps Gigabit ethernet HDMI VGA 6 * USB NUC Image 2 - Oloey Quạt Không Cánh Mini PC Intel PENTIUM 4405U Windows 10 Linux Ram 8GB 120GB SSD 300Mbps Gigabit ethernet HDMI VGA 6 * USB NUC Image 3 - Oloey Quạt Không Cánh Mini PC Intel PENTIUM 4405U Windows 10 Linux Ram 8GB 120GB SSD 300Mbps Gigabit ethernet HDMI VGA 6 * USB NUC Image 4 - Oloey Quạt Không Cánh Mini PC Intel PENTIUM 4405U Windows 10 Linux Ram 8GB 120GB SSD 300Mbps Gigabit ethernet HDMI VGA 6 * USB NUC Image 5 - Oloey Quạt Không Cánh Mini PC Intel PENTIUM 4405U Windows 10 Linux Ram 8GB 120GB SSD 300Mbps Gigabit ethernet HDMI VGA 6 * USB NUC Image 5 - Oloey Quạt Không Cánh Mini PC Intel PENTIUM 4405U Windows 10 Linux Ram 8GB 120GB SSD 300Mbps Gigabit ethernet HDMI VGA 6 * USB NUC

Other Products :

US $182.67