Term of Service | About Us | Get in Touch
Special Promo
Home » Product » YCSD Quạt Không Cánh Mini PC Intel Celeron N2930 Windows 10 RAM 4GB SSD 120GB 300Mbps Gigabit Ethernet HDMI VGA 5 * USB HTPC

YCSD Quạt Không Cánh Mini PC Intel Celeron N2930 Windows 10 RAM 4GB SSD 120GB 300Mbps Gigabit Ethernet HDMI VGA 5 * USB HTPC

YCSD Quạt Không Cánh Mini PC Intel Celeron N2930 Windows 10 RAM 4GB SSD 120GB 300Mbps Gigabit Ethernet HDMI VGA 5 * USB HTPC

US $ 178.00 US $ 142.40 19% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product YCSD Quạt Không Cánh Mini PC Intel Celeron N2930 Windows 10 RAM 4GB SSD 120GB 300Mbps Gigabit Ethernet HDMI VGA 5 * USB HTPC are here :

YCSD Quạt Không Cánh Mini PC Intel Celeron N2930 Windows 10 RAM 4GB SSD 120GB 300Mbps Gigabit Ethernet HDMI VGA 5 * USB HTPC,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - YCSD Quạt Không Cánh Mini PC Intel Celeron N2930 Windows 10 RAM 4GB SSD 120GB 300Mbps Gigabit Ethernet HDMI VGA 5 * USB HTPC Image 2 - YCSD Quạt Không Cánh Mini PC Intel Celeron N2930 Windows 10 RAM 4GB SSD 120GB 300Mbps Gigabit Ethernet HDMI VGA 5 * USB HTPC Image 3 - YCSD Quạt Không Cánh Mini PC Intel Celeron N2930 Windows 10 RAM 4GB SSD 120GB 300Mbps Gigabit Ethernet HDMI VGA 5 * USB HTPC Image 4 - YCSD Quạt Không Cánh Mini PC Intel Celeron N2930 Windows 10 RAM 4GB SSD 120GB 300Mbps Gigabit Ethernet HDMI VGA 5 * USB HTPC Image 5 - YCSD Quạt Không Cánh Mini PC Intel Celeron N2930 Windows 10 RAM 4GB SSD 120GB 300Mbps Gigabit Ethernet HDMI VGA 5 * USB HTPC Image 5 - YCSD Quạt Không Cánh Mini PC Intel Celeron N2930 Windows 10 RAM 4GB SSD 120GB 300Mbps Gigabit Ethernet HDMI VGA 5 * USB HTPC

Other Products :

US $142.40