Term of Service | About Us | Get in Touch
Special Promo
Home » Product » Hackrf Một Trong 1 6 GHz Phần Mềm Mã Nguồn Mở Đài Phát Thanh Nền Tảng SDR Ban Phát Triển Vỏ Hợp Kim Nhôm

Hackrf Một Trong 1 6 GHz Phần Mềm Mã Nguồn Mở Đài Phát Thanh Nền Tảng SDR Ban Phát Triển Vỏ Hợp Kim Nhôm

Hackrf Một Trong 1 6 GHz Phần Mềm Mã Nguồn Mở Đài Phát Thanh Nền Tảng SDR Ban Phát Triển Vỏ Hợp Kim Nhôm

US $ 150.00 US $ 136.50 9% OFF

GET THE LATEST PROMO & PRICE
for this product

Or you can click this button :

PRODUCT DETAIL

Details about product Hackrf Một Trong 1 6 GHz Phần Mềm Mã Nguồn Mở Đài Phát Thanh Nền Tảng SDR Ban Phát Triển Vỏ Hợp Kim Nhôm are here :

Hackrf Một Trong 1 6 GHz Phần Mềm Mã Nguồn Mở Đài Phát Thanh Nền Tảng SDR Ban Phát Triển Vỏ Hợp Kim Nhôm,Mua từ người bán ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tận hưởng gửi hàng miễn phí, khuyến mãi trong thời gian giới hạn, trả hàng dễ dàng và bảo vệ người mua! Tận hưởng giao hàng miễn phí ✓Free trên toàn thế giới! ✓Giá bán hạn chế


Image gallery :

Image 1 - Hackrf Một Trong 1 6 GHz Phần Mềm Mã Nguồn Mở Đài Phát Thanh Nền Tảng SDR Ban Phát Triển Vỏ Hợp Kim Nhôm Image 2 - Hackrf Một Trong 1 6 GHz Phần Mềm Mã Nguồn Mở Đài Phát Thanh Nền Tảng SDR Ban Phát Triển Vỏ Hợp Kim Nhôm Image 3 - Hackrf Một Trong 1 6 GHz Phần Mềm Mã Nguồn Mở Đài Phát Thanh Nền Tảng SDR Ban Phát Triển Vỏ Hợp Kim Nhôm Image 4 - Hackrf Một Trong 1 6 GHz Phần Mềm Mã Nguồn Mở Đài Phát Thanh Nền Tảng SDR Ban Phát Triển Vỏ Hợp Kim Nhôm Image 5 - Hackrf Một Trong 1 6 GHz Phần Mềm Mã Nguồn Mở Đài Phát Thanh Nền Tảng SDR Ban Phát Triển Vỏ Hợp Kim Nhôm Image 5 - Hackrf Một Trong 1 6 GHz Phần Mềm Mã Nguồn Mở Đài Phát Thanh Nền Tảng SDR Ban Phát Triển Vỏ Hợp Kim Nhôm

Other Products :

US $136.50